Direct WhatsApp contact

Regels omtrent ontkiemgarantie van Hy Seeds

Alle zaken omtrent ontkiemgarantie worden behandeld per mail, u kunt hier ook terecht voor alle overige vragen: info@hy-seeds.com

1. Iedere klant heeft het recht éénmalig per bestelling zijn niet ontkiemde zaden vergoed te krijgen

2. De ontkiemgarantie geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn tijdens acties of zaden die gratis zijn verkregen

3. Hy-seeds biedt geen ontkiemgarantie op zaden die zijn verkregen als vergoeding van de ontkiemgarantie

4. Bij verdenking van fraude zal vergoeding worden geweigerd

5. De 100% ontkiemgarantie is geldig tot en met 25 zaden, hierboven is er een maximale vergoeding van 30%

Met vergoeden wordt bedoeld dat u nieuwe zaden ontvangt om de niet ontkiemde zaden te vervangen.